Dr. Wilkinson explains the right squat posture.

Jak hluboký uděláš dřep?

Až 50 % všech běžeckých úrazů tvoří zranění kolene (van Gent a spol., 2007). Mezi nejběžnější zranění patří patelofemorální syndrom charakteristický nadměrným vbočením a vnitřní rotací kolene (nazývaný dynamický kolenní valgus) (Taunton a spol., 2002). Jelikož je koleno závěsný kloub, není překvapivé, že jsou pro něj tyto pohyby škodlivé. Konvenční terapie posiluje střední sval hýžďový (gluteus medius), aby se vbočení kolene zabránilo. To ale účinné není (Willy a Davis, 2011), jelikož problém obecně vzniká pod kolenem v nepružném kotníku a / nebo v nestabilní noze.

Špatná dorzální flexe / mobilita kotníku zabraňuje tomu, aby se tělesná váha hladce přenesla přes stojnou nohu dopředu, což vede ke kompenzačním pohybům v horních oblastech kinetického řetězce, to jest v koleni. Nedávno publikovaný metodický přehled popisuje souvislost mezi špatným rozsahem dorzální flexe kotníku a dynamickým vbočením kolene. Doporučuje posuzovat rozsah kotníku v klinických podmínkách jakožto rizikový faktor poranění kolene (Lima a spol., 2018).

Hluboký dřep by měl být považován za nejfunkčnější nástroj k posouzení dorzální flexe kotníku, jelikož mobilita kotníku je primárním limitujícím faktorem jeho provedení naboso (Kasuyama, Sakamoto a Nakazawa, 2009).

Jako základní vzorec lidského pohybu je hluboký dřep skvělým cvičením, které rozvíjí a udržuje funkční rozsah dorzální flexe kotníku a sílu nohy potřebné pro běh.

Autor

Dr. Mick Wilkinson, PhD, MSc, BA (Hons)
Northumbria University, Newcastle, England
Senior Lecturer in Sport and Exercise Science & Department Ethics Lead

Odkazy

Kasuyama, T., Sakamoto, M., and Nakazawa, R., (2009). Ankle joint dorsiflexion measurement using the deep squatting posture. Journal of Physical Therapy Science, 21, 195-199.

Lima, Y.L., Ferreira, V., Lima, P., Bezerra, M.A., de Olivereira, R.R., Almeida, G., (2018). The association of ankle dorsiflexion and dynamic knee valgus: A systematic review and meta analysis. Physical Therapy in Sport, 29, 61-69.

Taunton, J.E., Ryan, M.B., Clement, D.B., McKenzie, D.C., Lloyd-Smith, D.R., Zumbo, B.D. (2002). A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. British Journal of Sports Medicine,36, 95-101.

van Gent, R.N., Siem, D., van Middlecoop, M., van Os, A.G., Bierma-Zienstra, S.M.A., Koes, B.W. (2007). Incidence and determinants of lower extremity running injuries in long distance runners: a systematic review. British Journal of Sports Medicine, 41, 469-480.

Willy, R.W. and Davis, I.S. (2011). The Effect of a Hip-Strengthening Program on Mechanics During Running and During a Single-Leg Squat. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 41, 625-632.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.