Příběh Russe

Ahoj, jsem Russ a pracuji v Six3nine, společnosti poskytující soukromé tréninky v Londýně. Kromě trénování klientů jsem také vedoucí vzdělávání u Six3nine a jsem tedy odpovědný za podporu našeho silného vzdělávacího charakteru a za to, aby naši trenéři byli schopní a kompetentní poskytovat klientům nejlepší možné služby. Přes naše workshopy a akademii osobních trenérů učíme ročně stovky lidí o způsobech lepšího pohybu, efektivnějšího tréninku a vylepšení tréninkových metod, kterými učí ostatní. Je pro nás velmi důležité rozumět a pomáhat ostatním rozumět, jak jejich těla fungují, abychom vylepšovali výsledky a zážitek ze cvičení a fyzické aktivity.

Velká část našeho osobního tréninku je o vzdělávání klientů. Aby měli správné nástroje pro péči o své tělo, schopnost stát se zdatnějšími, silnějšími, štíhlejšími a více pohyblivými. Obrovské množství různých klientů různého zázemí, schopností, preferencí a fyzického stavu znamená nesčetné množství způsobů, jakými můžeme lidem pomáhat žít zdravější život. Potřebujeme být mentálně hbití, abychom mohli vybrat správnou strategii pro vytvoření cesty pro klienta tak, aby si zlepšil své zdraví a dosáhl svých cílů.

Důsledek těchto kombinací, mít robustní a správně fungující tělo, může být často součástí mnohem celistvějšího plánu, který bere v potaz důsledek životního stylu, schopnosti pohybu, výživu, dosavadní zkušenosti, preference a logistiku. Vzhledem k tomu, jak každý z těchto faktorů může ovlivňovat jiné a k pravděpodobnosti člověka k dosažení jeho cíle, je důležité, abychom my jako trenéři pochopili, jak chodidlo funguje v souvislosti se zbytkem těla, pohybem a tím pádem i se sebevědomím, schopnostmi, a nakonec i preferencemi každého klienta. Jedná se bohužel o nejopomíjenější část těla ze stran klientů i trenérů, což se neslučuje s důležitostí v rámci lidského těla.

Doporučení bot Joe Numble klientům je součástí jejich vzdělávání o vlivu, jaký může obuv mít na naše těla a možnosti trénovat, nejen v posilovně, ale i v každodenním životě. Pokud budeme mít vliv na klienta mimo jeho osobní tréninky, můžeme velmi přispět k jejich konečnému úspěchu, což je pro nás trenéry velké vítězství a přidává to velkou hodnotu službám, které klientům nabízíme.

Tyto boty umožňují volný pohyb palců, což zlepšuje schopnosti samotného chodidla. Tato změna v mechanice je pak vnímána klienty a tím tedy skrze „nový“ zážitek dosahujeme osvěty. Změna schopnosti fungování chodidla má také efekt, který se posouvá výše. Může to být větší pohyblivost v kotnících, což umožňuje méně omezenou možnost dřepovat. Toto uvolnění dává klientům možnost zvýšeným reakcím při pohybu a umožňuje snadnější aktivaci klíčových svalových skupin, které jsou zapojeny ve zvýšeném rozsahu pohybu. Spojení klientů s těmito pohybovými schopnostmi nám trenérům umožňuje demonstrovat a nejen tvrdit, co se děje v našich tělech. Seznam výhod by mohl pokračovat a je individuální pro každého člověka, ale boty jsou rozhodně obrovským krokem správným směrem k dobré fyzičce a zdraví.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.